Условия за ползване на сайта

Достъпът до сайта и използването му са подчинени на настоящите общи условия, описани по-долу, както и на приложимите закони. Връзката и достъпът до сайта www.sale.citroen.bg предполагат цялостното и безусловно приемане от страна на интернет потребителя на всички разпоредби на настоящите Общи условия.

Съдържание на рубриките:

1. Права на интелектуална собственост
2. Информация, отнасяща се до продуктите и услугите
3. Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)
4. Хипервръзки
5. Приложимо право
6. Ограничаване на отговорността
7. Актуализиране
8. Бисквитки

Сайтът се публикува от “СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД, с адрес – гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459

1. Права на интелектуална собственост


„София Франс Ауто“ АДпредупреждава ползвателите на този сайт, че повечето от елементите в него:

a) са закриляни обекти от законодателството, третиращо авторското право: това могат да бъдат включително фотографии, статии, рисунки, анимационни поредици,… ;
b) и/или са защитени от законодателството, третиращо изображенията и моделите: моделите на автомобилите, които фигурират в сайта;
c) са защитени от законодателството, трeтиращо марките, отнасящ се до запазените марки: това са по-специално марката “CITROËN”, логото “Двоен Шеврон” (“Double Chevron”) (представяща логото на Citroën), както и марките на моделите автомобили, появяващи се в сайта.
Елементите, които са защитени по този начин са собственост на АВТОМОБИЛИ Citroën или на трети лица, които са упълномощили „София Франс Ауто“ АД да ги използва.
Поради тази причина, всякакво копиране, възпроизвеждане, представяне, разпространяване, използване, преработване, адаптиране, модифициране, частично включване, превод, използване с търговска цел, частично или изцяло, чрез какъвто и да е процес или върху какъвто и да е носител (хартиен, цифров, …) са забранени, освен след предварително дадено писмено разрешение от страна на „София Франс Ауто“ АД или производителя на продукти с марката Citroën с изключение на случаите, предвидени в законодателството, третиращо интелектуалната собственост, като те ще бъдат считани за нарушения според законодателството, закрилящо интелектуалната собственост.

2. Информация, отнасяща се до продуктите и услугите


Информациите и илюстрациите, фигуриращи върху страниците на този интернет сайт, се базират върху техническите характеристики, които са в сила в момента на въвеждането или в момента на актуализирането на различните страници на този сайт.
Видовете оборудване за автомобилите, представени в сайта може да бъде серийно или да се предлага като опция, или да не се предлага, в зависимост от версиите.
В рамките на политиката си за непрестанно подобряване на производството си, Citroën може във всеки един момент да промени техническите характеристики, видовете оборудване, опциите и цветовете на автомобилите. Техническите възможности не позволяват вярното (правилното) репродуциране на цветовете върху илюстрациите. Във всеки от случаите, информацията, която се съдържа в сайта е от общ характер и няма никаква договорна стойност. Валидно запазване или продажба на автомобил е възможно единствено при подписване на формуляр за поръчка и авансово плащане или на договор за покупко-продажба и пълно заплащане в център за продажба.

3. Политики за поверителност съгласно Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR)

Политики за поверителност

4. Хипервръзки

За инсталирането на хипервръзка към сайта www.sale.citroen.bg е необходимо предварително и писмено упълномощаване от страна на София Франс Ауто.
Във всеки случай, София Франс Ауто не може по никакъв начин да бъде държан отговорен за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани в сайтовете, с които сайта www.sale.citroen.bg би се оказал свързан с хипервръзка или с някакъв друг вид връзка.

5. Приложимо право и компетентни правораздавателни органи

Интернет сайтът www.sale.citroen.bg и настоящите общи условия са подчинени на българското право, освен при противоречие с международни правни норми или последващи законодателни промени.
Общите условия са съставени на български език.
Всяко оспорване относно тълкуването или изпълнението на съдържанието на сайта е от изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища, освен в случай на колизия с императивни правни норми.

6. Ограничаване на отговорността

Вие използвате сайта www.sale.citroen.bg изцяло и единствено на Ваша отговорност. София Франс Ауто и членовете на неговата търговска мрежа не могат да бъдат държани отговорни за причинени преки или косвени вреди, а именно материални щети, загуба на данни или на програми, финансови щети, в резултат от използването на сайта или на сайтове, свързани с него.

7. Актуализация

„София Франс Ауто“ АД си запазва правото да променя и актуализира без предупреждение настоящите Общи условия и всички елементи, продукти или услуги, представени в сайта. При всяко посещение на сайта, интернет потребителите трябва да се запознават с настоящите условия.

8. Бисквитки (Cookies)

Сайтът използва система от кукита. В тази връзка, ние информираме интернет потребителя, че при посещенията му в сайта, автоматично могат да бъдат инсталирани кукита в неговия интернет браузър.

Ние изпращаме едно или повече кукита (или бисквитки), които представляват файлове с малък размер, съдържащи кратък текст, до Вашия компютър и или до друг уред, за да идентифицираме Вашия браузър по уникален начин.
Кукитата записват как използвате интернет сайта: колко време стоите в сайта, кога напускате сайта и кои страници разглеждате. Благодарение на тези данни ние можем да определим кои са най-важните елементи за подобряване на сайта. Тоест, ние използваме кукитата с цел да подобрим качеството на нашите услуги.
Кукитата в никакъв случай не съдържат поименна информация.
Потребителите на Сайта могат да дезактивират изпращането на кукита като променят параметрите в техния интернет браузър.

Сайтът представя обща информация за автомобили и предложения. Информацията в него не е договор.

Възможно е настъпили промени в наличността да не бъдат отразени в този сайт. Възможни са технически грешки в сайта.

СФА си запазва правото да прави промени в продажбените условия без известяване.

Приложените снимки илюстрират модела – възможно е да има разлики с вида на автомобила от офертата. Информацията в сайта не е изчерпателна.